Revolusi Latihan & Rundingan

Meningkatkan kecekapan dan kualiti kerja

Akademi PKNS turut menyediakan kaedah pembelajaran & rundingan yang menggabungkan ketiga-tiga pendekatan agar proses penyampaian maklumat lebih fleksibel & mencapai matlamat

Servis Kami

Akademi PKNS menawarkan servis / program seiring dengan revolusi latihan dan rundingan yang terkini

Profil Akademi PKNS

Akademi PKNS bertujuan untuk menjadi pusat latihan yang lengkap dengan menyediakan program pembelajaran dalam golongan dewasa untuk memupuk dan meningkatkan pembangunan modal insan di Malaysia & luar negara. Kami secara langsung memberi sokongan kepada kecemerlangan dan peningkatan individu kepada organisasi dan negara. Perkara ini dilaksanakan melalui latihan yang berkesan, pengurusan yang baik dan program pendidikan yang diakui yang memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.

Hubungi Kami

-