Untitled-design-26 Rakan Strategik

Akademi PKNS menjalinkan kerjasama dengan institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta (ITPA/S) tempatan dalam menawarkan program akademik yang mendapat akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia atau Malaysian Qualifications Agency (MQA).

PENAWARAN PROGRAM AKADEMIK

Penawaran program akademik bermula dari peringkat Pensijilan Kompetensi, Eksekutif Diploma, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana & Doktor Falsafah. Sejak penubuhan Akademi PKNS sehingga hari ini, lebih 200 orang graduan dari kalangan anggota Kumpulan PKNS telah menamatkan pengajian & kebanyakkan telah mengalas jawatan penting di organisasi masing-masing. Ini membuktikan bahawa agenda pembelajaran sepanjang hayat ternyata telah membuka peluang kepada pelajar dalam menikmati manfaat jangka panjang.

Selain daripada universiti awam & swasta, Akademi PKNS turut berkolaborasi dengan beberapa agensi kerajaan, institusi & pemain-pemain industri dalam membangunkan program & khidmat rundingan yang memberi impak signifikan kepada pelanggan dari segi peningkatan pendapatan, pengurangan kos, penambahbaikan proses kerja & pemantauan keberkesanan sesuatu initiatif.

KOLABORASI IPTA & IPTS