Revolusi Latihan & Rundingan

Meningkatkan kecekapan dan kualiti kerja

Akademi PKNS turut menyediakan kaedah pembelajaran & rundingan yang menggabungkan ketiga-tiga pendekatan agar proses penyampaian maklumat lebih fleksibel & mencapai matlamat

Servis Kami

Akademi PKNS menawarkan servis / program seiring dengan revolusi latihan dan rundingan yang terkini

Profil Akademi PKNS

Akademi PKNS yang juga merupakan Pusat Kecemerlangan Kepimpinan PKNS, telah memainkan peranan penting dalam menyokong halatuju strategik, dasar & polisi kerajaan sejak sekian lama. Ditubuhkan pada tahun 2010, Akademi PKNS berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) dan Pertubuhan Keselamatan & Sosial (PERKESO) di bawah Kementerian Sumber Manusia, Malaysia.

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan latihan, rundingan dan lain-lain, sila hubungi kami

Butiran

#