GoDigital

1-4 GoDigital

GoDigital merupakan initiatif terbaru Akademi PKNS dalam menginovasikan kaedah pembelajaran, dari konvensional kepada penggunaan teknologi. GoDigital, platform pembelajaran secara digital atau juga dikenali sebagai e-learning, menyediakan pengalaman pembelajaran baru kepada pengguna. Misi Akademi PKNS adalah menjadi Pusat Kecemerlangan Kepimpinan dengan mengintegrasikan kaedah pembelajaran yang disokong oleh teknologi serta menggalakkan pembelajaran secara ‘learner-centred’ selari perkembangan Revolusi Perindustrian 4.0 (IR 4.0).

KELEBIHAN PEMBELAJARAN SECARA DIGITAL (e-Learning)

E-Learning merupakan salah satu cabang kaedah/rangkaian pembelajaran untuk membolehkan pemindahan kemahiran, pengetahuan, penyampaian ilmu dan maklumat dibuat kepada sejumlah penerima pada masa yang sama atau berbeza. Dahulu, ia sukar diterima kerana mengambil kira faktor kesediaan dan kebolehupayaan organisasi atau individu dalam menerima perubahan dari kebiasaan. Antara kelebihan pelaksanaan e-Learning adalah:-

PEMBELAJARAN INTERAKTIF

Pembelajaran secara lebih interaktif (video, infografik, animasi, senario/kajian kes sebenar)

PENJIMATAN MASA

Penjimatan masa & boleh diakses pada bila-bila masa (24×7), termasuk melalui telefon bimbit

PRODUKTIVITI ANGGOTA

Meningkatkan produktiviti anggota (tiada keperluan untuk mengkoordinasi program)

MENGURANGKAN KOS

Penganjuran program (tiada sewaan tempat, makanan, penginapan & perjalanan)

KEHADIRAN PESERTA KURSUS

Mengurangkan masalah ketidakhadiran peserta ke kursus

PENGALAMAN PEMBELAJARAN

Tawaran pengalaman pembelajaran yang baru

KEMAJUAN PEMBELAJARAN

Dapat memantau, menilai & menganalisa kemajuan pembelajaran dengan lebih berkesan

Copy-of-Copy-of-Untitled-Design GoDigital
Copy-of-Copy-of-Untitled-Design-1 GoDigital