OnKPI

Sistem ini adalah aplikasi storan awan yang membantu pembuat keputusan mengambil tindakan betul berdasarkan data yang dianalisa. Kami menyokong agensi kerajaan, swasta & perniagaan tempatan (SMEs) dengan menggalakkan mereka untuk menggunakan sistem berkesan dalam meningkatkan proses perkhidmatan & pengembangan perniagaan.

Sistem OnKPI

Sistem ini adalah aplikasi storan awan yang membantu pembuat keputusan mengambil tindakan betul berdasarkan data yang dianalisa. Kami menyokong agensi kerajaan, swasta & perniagaan tempatan (SMEs) dengan menggalakkan mereka untuk menggunakan sistem berkesan dalam meningkatkan proses perkhidmatan & pengembangan perniagaan.

PENGUKURAN 

PEMANTAUAN 
KONPREHENSIF
22 OnKPI

KEUNIKAN OnKPI 

Pusat Setempat (OSC) Untuk Pengurusan Prestasi 

MESRA PENGGUNA 

Mudah digunakan oleh pelbagai peringkat Perjawatan kerana paparan yang teratur, ringkas & senang difahami

3 PERINGKAT PENGUKURAN 

Pengukuran di Peringkat Organisasi, Kluster & Bahagian

PAPARAN DASHBOARD 

Ringkasan grafik yang merangkumi pelbagai maklumat penting dalam satu paparan

FIT FOR ALL 

Sesuai digunakan oleh agensi kerajaan, swasta & perniagaan tempatan (SMEs) dari pelbagai industri

PELAPORAN REAL TIME 

Sistem kami menyediakan anda dengan pelaporan data yang terkini

KESELAMATAN DATE 

Data disimpan dengan selamat dan sulit semasa dalam pengstoran awan

JEJAK AUDIT (AUDIT TRAIL) 

Sesuai digunakan oleh agensi kerajaan, swasta & perniagaan tempatan (SMEs) dari pelbagai industri

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN 

Setiap pencapaian yang tidak menepati sasaran disertakan dengan pelan mitigasi

PELAPORAN SERAGAM  

Laporan prestasi dapat diseragamkan antara setiap bahagian